w

Twoja osobowość. Dlaczego jesteś właśnie taki?

Rozmawiając o cechach osobowości wiele osób upatruje ich źródeł jedynie w genach lub „osobistym egzemplarzu”, z którym przyszedł na świat. Często mówimy „mam to po mamie” lub „mam to po tacie”. Prawda jest jednak taka, że na to, jacy obecnie jesteśmy, ma wpływ przynajmniej kilka czynników. Ich kombinacja i oddziaływanie na ciebie w kluczowych momentach życia powoduje, że stajesz się unikalną jednostką, z szeregiem wad oraz zalet.

Czy wiesz co sprawiło, że obecnie prezentujesz konkretne cechy osobowości i określony styl zachowania?

Genetyka

Dziedziczenie nie jest jedynym źródłem tego jak postępujesz w życiu, ale ma w tym znaczący udział. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej dziedziczony po przodkach jest temperament, rozumiany jako konkretny styl zachowania. To, czy jesteś cholerykiem, czy flegmatykiem, w dużym stopniu zależy zatem od genów, jakie otrzymałeś od rodziców. Szereg innych cech osobowości, co do których jesteś przekonany, że „masz je po rodzicach”, może być po prostu efektem wieloletniej obserwacji i naśladowania ich zachowania, a nie skutkiem zapisu w kodzie genetycznym.

Rodzina i wychowanie

To właśnie w tym obszarze znajduje się wspomniane wyżej naśladownictwo. W dużej mierze za to, jaki jesteś, odpowiadają wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Jako małe dziecko całą swoją wiedzę o świecie czerpałeś bowiem z kontaktów z kilkoma najbliższymi ci osobami. Mimo że w życiu dorosłym możesz nie zgadzać się ze wszystkim, co oni prezentowali, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podświadomie powielasz zarówno ich dobre zachowania, jak i te dla ciebie niekorzystne.

Wpływy środowiska

Jeśli twój dom rodzinny nie należał do idealnych, możesz odetchnąć z ulgą. Choć to on odnosi olbrzymią rolę w kształtowaniu twojej osobowości, nie bez znaczenia pozostaje reszta otaczającego cię środowiska. Ludzie, których spotykasz, miejsca, które odwiedzasz, czy też wiedza, którą samodzielnie zgłębiasz, poszerzają twoje spojrzenie na świat i pozwalają poznać różne typy poglądów i zachowań. To z nich możesz czerpać dla siebie inspiracje i tworzyć własną wizję świata.

Twoje dorosłe decyzje

Wchodząc w dorosłe życie jesteś już ukształtowanym człowiekiem, o mocno ugruntowanych cechach. Przez lata najróżniejsze odziaływania, zdarzenia i relacje „ulepiły” z ciebie to, kim obecnie jesteś. Pamiętaj jednak, że nie jesteś bezwolnym człowiekiem, który nie ma wpływu na swoje postępowanie. W dorosłym życiu możesz podejmować świadome decyzje. Zmieniać to, co ci się w sobie nie podoba i rozwijać te cechy, które uważasz za naprawdę cenne.