w

Gdy ktoś nie chce Ci wybaczyć

Być może zrobiłeś to zupełnie nieświadomie, ale zraniłeś drugiego człowieka. Czasami dzieje się tak przez nieporozumienie albo jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie, że nie dostrzegamy, że krzywdzimy innych. Po czasie widzimy swoją winę i zależy nam na tym, aby zło, które wyrządziliśmy, zostało nam wybaczone.

Niestety nie zawsze jest to możliwe. Wybaczyć komuś nie jest łatwo, są ludzie, którzy to potrafią, ale zdarzają się sytuacje, w których ta skrzywdzona osoba nie chce nam wybaczyć. Na pewno nie jest łatwo przyjąć fakt, że ktoś nam nie chce wybaczyć, czy możemy sobie z tym poradzić?

Twoja reakcja na to, że ktoś nie chce Ci wybaczyć, może być kluczowa do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Przemyśl to

Pierwszą reakcją na brak wybaczenia ze strony skrzywdzonej osoby jest złość. W pierwszej chwili zaczynamy się wybielać i próbujemy odwrócić sytuację oraz udowodnić, że ta skrzywdzona osoba w rzeczywistości wyolbrzymia swoją krzywdę.

Taka reakcja odwraca uwagę od skrzywdzonej osoby i automatycznie przekierowuję ją na nas. Jeżeli zauważasz u siebie taką reakcję, spróbuj zatrzymać się na chwilę i przemyśl całą sytuację. Musisz zdać sobie sprawę, że jesteś zdolny, aby wyrządzić komuś taką krzywdę, która może nie zostać wybaczona i tak, jest to Twoja wina.

Zrekompensuj krzywdę

Spróbuj zrekompensować wyrządzoną krzywdę. Na początku po prostu przeproś. Jak już przeprosisz, postaraj się pokazać czynami, że naprawdę jest Ci przykro. Kiedy minie trochę czasu przeproś jeszcze raz. Przepraszanie warto powtarzać. Pamiętaj, aby przepraszać bez oczekiwania, że nagle ta osoba, którą skrzywdziłeś, Ci wybaczy. Wybaczenie nie należy Ci się tylko i wyłącznie za powiedzenie słowa „przepraszam”.

Postaraj się zrekompensować krzywdę, choć to nie sprawi, że cofniesz czas, ale będziesz miał poczucie, że zachowałeś się tak, jak należy bez względu na to, czy krzywda zostanie Ci wybaczona, czy nie.

Przebacz sobie

Nie umniejszaj krzywdy, którą wyrządziłeś. Weź za nią pełną odpowiedzialność. Postaraj się zrozumieć, co Tobą kierowało, kiedy tak się zachowałeś. Kiedy już przemyślisz swoje zachowanie oraz podejmiesz próby zrekompensowania krzywdy, nadejdzie czas, aby wybaczyć sobie samemu.

Każdy z nas popełnia błędy oraz każdy z nas zasługuje na to, aby przede wszystkim wybaczyć sobie samemu.