w ,

Takie zachowania świadczą o tym, że posiadasz silną osobowość

Większość działań, jakie podejmujemy bądź te, z których rezygnujemy, zależy od naszej osobowości. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą jeszcze pewne okoliczności, w których się znajdujemy, ale przewaga nad naszymi decyzjami ma nasza osobowość.

Jak możemy poznać zatem jakim typem osobowości jesteśmy? Czy jesteśmy słabi? A może nasza osobowość jest silna?

Jeżeli zachowujesz się w pewien sposób, to oznacza, że posiadasz wyjątkowo silną osobowość.

Nie narzekasz zbyt dużo

Osoby o silnym i mocnym charakterze nie narzekają. Doskonale wiedzą, że narzekanie na sytuacje, w której się znaleźli, nie rozwiążę ich problemu. Zamiast narzekać, skupiają się na działaniu i szukaniu rozwiązań.

Mają kontrolę nad swoim życiem

Nigdy nie obwiniają innych za swoje niepowodzenia. Kiedy znajdą się w trudnej sytuacji, sami szukają sposobu, aby z niej wyjść. Owszem, słuchają, co inni mają do powiedzenia, ale ostatecznie wszystkie kroki podejmują sami, ponieważ doskonale wiedzą, że nikt inny, jak oni sami są w stanie rozwiązać swoje problemy.

Potrafią tańczyć w deszczu

Tam, gdzie inni widzą przeszkodę, oni widzą szansę. Potrafią być szczęśliwi zarówno wtedy kiedy wszystko układa się po ich myśli oraz wtedy kiedy nie do końca tak się dzieje.

Potrafią pozbyć się złych nawyków

Wszystko, co stoi na drodze ich rozwoju, musi odejść. Widzą rzeczy, które hamują ich rozwój i potrafią z nich zrezygnować. Potrafią zdystansować się od wszystkiego, co ich ogranicza i nie ulegają pokusom.

Twardo stoją na ziemi

To oznacza, że potrafią mówić „nie”. Twardo wyznaczają swoje granice i nie pozwalają innym na ich przekraczanie. Posiadają ogromny szacunek do siebie samych i tego samego wymagają od innych.

/na podstawie: powerofpositivity.com