w

Każdy w swoim życiu poznał osobę, którą…

Każdy w swoim życiu poznał osobę, którą zapamięta do końca życia.