w

Trzy powody, dlaczego zaczynasz kwestionować poczucie własnej wartości

To, jak o sobie myślisz i jak traktujesz samą siebie, jest wypadkową wielu czynników. Znaczący wpływ na samoocenę i postrzeganie siebie ma okres wczesnego dzieciństwa. Nasi rodzice i opiekunowie mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy i oceniamy siebie.

Umysł małego dziecka chłonie informacje jak gąbka. Dziecko zbiera informacje o świecie, o sobie, o innych poprzez obserwowanie dorosłych oraz przyjmowanie ich światopoglądu jako jedynego obowiązującego. Potem ten zbiór zasad kieruje jego życiem.

W jaki sposób każdy z nas ocenia siebie, podchodzi do wyzwań, błędów, jaką ma wartość w swoim mniemaniu jest wypadkową wielu doświadczeń i przekonań. Najsilniejsze z nich na ogół pochodzą z dzieciństwa. To nasi rodzice zapoczątkowują proces kształtowania się poczucia własnej wartości.

 

Dlaczego zaczynamy podważać swoją wartość?

 

Istnieją 3 główne czynniki, które sprawiają, że zaczynamy kwestionować swoją wartość. To, w jaki sposób wychowują nas opiekunowie, wpływa potem na naszą samoocenę. Oto 3 główne powody, dla których dorastamy w niskim poczuciu własnej wartości.

 

  1. Karcenie

Niektórzy rodzice wychowują dzieci poprzez ciągłe karcenie. Według nich to jedyna skuteczna droga. Często nie znają innych, ponieważ sami zostali tak wychowani i teraz stosują taką metodę.

Tacy rodzice zwracają nieustannie uwagę, co dzieci zrobiły źle. Koncentrują się na błędach, niedociągnięciach. Kara w takim domu (choćby słowna) jest na porządku dziennym.

 

2. Krytykowanie

Zdarza się, że niektóre dzieci są stale krytykowane za to, że coś źle zrobiły, że nie zachowały się tak jak powinny, że zrobiły coś gorzej niż rodzeństwo czy koleżanka z klasy… Ciągłe porównywania, pytania takie jak dlaczego z klasówki przyniosło czwórkę a nie piątkę zaniżają skutecznie poczucie własnej wartości.

Gdy krytyka jest codziennością, w dziecku szybko wyrabia się poczucie, że nie jest wystarczająco dobre.

3. Naśladowanie

Jeśli rodzicom brakuje poczucia własnej wartości, taki wzorzec zachowania przekazują dziecku. Maluchy obserwują swoich opiekunów, podglądają, jak reagują, jak odpowiadają, co myślą, jak się zachowują. Na tej podstawie kształtują wiedzę na temat zasad, świata, relacji, a następnie, w dorosłym życiu, powielają te same schematy.

Na szczęście nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości można pracować. W każdym momencie życia możemy zacząć się doceniać, nabrać do siebie szacunku i zaufania.