w

Szacunek należy się tym, którzy

Szacunek należy się tym, którzy na to zasługują a nie tym, którzy się go domagają.