w

Solidarność, miłość, godność. Dopiero w imię tych rzeczy

Solidarność, miłość, godność. Dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie.