w

Nigdy nie docenia się należycie ludzi

Nigdy nie docenia się należycie ludzi, dopóki nie znikną.