w

Między myśleniem o kimś a myśleniem

Między myśleniem o kimś a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć, jest bardzo cienka granica.