w

Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są

Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać.