w

Te cechy osobowości przyczyniają się do budowania wartościowych związków

Jakość związków, które zawiązują kobiety i mężczyźni, zależy od przynajmniej kilku czynników. Rodzące się uczucie jest niezwykle ważne, ale oprócz samej miłości istotne są również takie kwestie jak cechy charakteru, styl zachowania, czy też etap życia, w jakim obecnie znajdują się obie strony.

Istnieją czynniki, przez które związek podupada oraz te, które czynią go trwałym i wartościowym. Wśród tych drugich możemy wyróżnić kilka niezwykle ważnych cech osobowości. Oto one.

Empatia

Zdolność do zauważania i rozumienia stanów emocjonalnych drugiej osoby jest kluczowym czynnikiem, umożliwiającym zbudowanie prawdziwego porozumienia ze swoim partnerem. Tylko empatyczny człowiek będzie w stanie udzielić odpowiedniego wsparcia psychicznego w razie kłopotów i wykazać się zrozumieniem podczas pojawiających się kłótni.

Empatia jest więc cechą, której posiadanie znacząco przyczynia się do budowania trwałego i szczęśliwego związku.

Umiejętność akceptacji

Wzajemna fascynacja i chęć spędzenia ze sobą reszty życia może szybko minąć, jeżeli dwie osoby nie będą chciały zaakceptować siebie takimi, jakimi są. Próby zmiany drugiej osoby i dążenie do „ulepszenia” jej w taki sposób, aby przypominała wymarzony ideał, są gotową receptą na zniszczenie związku.

Zaakceptowanie faktu, że parter nie musi mieć identycznych poglądów, a na jego charakter nie składa się jedynie szereg zalet, to klucz do sukcesu.

Zdolność do autorefleksji

Istotną cechą, która bardzo często bywa pomijana i niezauważana w perspektywie budowania trwałych związków, jest zdolność danej osoby do autorefleksji. Osoby, które potrafią zauważyć swoje własne błędy, powiedzieć „przepraszam” oraz pracować nad swoimi słabościami, są w stanie zbudować o wiele lepszy związek, niż ludzie przekonani o własnej nieomylności.

Spoglądanie na swoje zachowanie obiektywnie i wyciąganie odpowiednich wniosków sprawia, że na lepsze zmienia się nie tylko konkretny człowiek, ale i jego związek.