w

Pokora nie jest synonimem

Pokora nie jest synonimem ubóstwa. Pokora to synonim wartości człowieka.