w

Myślenie jest najcięższą z prac i prawdopodobnie

Myślenie jest najcięższą z prac i prawdopodobnie dlatego niewielu się w nią angażuje.