w

Nigdy nie trzeba zgadzać się z tłumem

Nigdy nie trzeba zgadzać się z tłumem, nawet jeśli ma rację.