w

Lepiej zaliczać się do niektórych

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.