w

Jeśli jest w twoim życiu ktoś, kto potrafi

Jeśli jest w twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w tobie wszystkie zgaszone światła – nie puszczaj go nigdy.