w

Efekt halo. Jak pierwsze wrażenie wpływa na odbiór drugiej osoby?

Efekt halo nazywany również efektem aureoli jest pewnego rodzaju błędem atrybucji. Wynika on ze skłonności do przypisywania innym cech lub właściwości, które mogą być negatywne lub pozytywne.

Ma to związek z obrazem danej osoby podczas pierwszego kontaktu z nią. Wówczas, wyrabiamy sobie jakieś zdanie na jej temat, a w przyszłości, skupiamy się na poszukiwaniu potwierdzenia naszych przypuszczeń.

Kluczowym elementem jest właśnie ów mityczne „pierwsze wrażenie”. Mówi się nawet, że często determinuje ono podejście do danej jednostki przez cały czas trwania znajomości.

Przykładem może być tutaj uroda i łączenie jej z byciem miłym i uczynnym. Gdy widzimy osobę, która w naszym mniemaniu, może uchodzić za atrakcyjną, wówczas automatycznie przypisujemy jej właściwość w typie pozytywnym. Według nas jest dobra i oddana. Kiedy dochodzi do spotkania z innym człowiekiem, który według naszej opinii, nie jest atrakcyjny lub ubiera się zbyt niechlujnie, wówczas mamy tendencje do przypisywania mu cech negatywnych – uważamy go za osobę nieprzyjemną czy nawet chamską.

Nie jest to myśl nad którą możemy zapanować. Dopiero kultura oraz dobre wychowanie „wprowadzają” nasze podejście na tory właściwe i zachęcają nas do bliższego poznania drugiej strony, aby przekonać się o jego rzeczywistej osobowości.

Dobrze jednak mieć świadomość występowania efektu halo/aureoli, aby móc w przyszłości nieco bardziej otwarcie podejść do drugiego człowieka.