w

Żyć trzeba tak, aby wspomnienia

Żyć trzeba tak, aby wspomnienia były równie piękne, jak marzenia.