w

Zauważenie problemu to pierwszy krok

Zauważenie problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania.

~ L. M. Book