w

Wolność i zniewolenie są stanami

Wolność i zniewolenie są stanami świadomości.

~ Gandhi