w

Typy inteligencji – jest ich aż 9 i nie tylko IQ się tu liczy!

W latach 80. Howard Gardner zanegował jednowymiarowe postrzeganie inteligencji. Stwierdził, że IQ to nie wszystko, a nasza inteligencja jest wielowymiarowa. Mamy różne zdolności w wielu obszarach i możemy je dowolnie rozwijać. Tak powstały typy inteligencji. Gardner wyróżnił ich osiem, ale potem dodano jeszcze dziewiąty.

typy inteligencji
Fot. Pexels.com

9 typów inteligencji

  1. Inteligencja językowa – łatwość wyrażania myśli słowem mówionym i pisanym, łatwość nauki języków obcych
  2. Inteligencja matematyczno-logiczna – logiczne myślenie, rozwiązywanie łamigłówek i zadań matematycznych
  3. Inteligencja muzyczna – wrażliwość na melodię, rytm, rym, tonację i chęć wyrażania przez nie siebie
  4. Inteligencja ruchowa – koordynacja ruchowa, sprawność, zręczność, równowaga, pamięć ruchowa
  5. Inteligencja interpersonalna – umiejętność rozpoznawania uczuć i intencji innych oraz wpływania na ludzi, łatwość kontaktów interpersonalnych
  6. Inteligencja przestrzenna – rozpoznawanie przestrzeni i jej cech, orientacja w terenie, zdolność planowania przestrzeni
  7. Inteligencja intrapersonalna – umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, potrzeb i obaw
  8. Inteligencja naturalistyczna – rozumienie natury i jej praw, zamiłowanie do obserwacji roślin i zwierząt
  9. Inteligencja egzystencjalna – skłonność do refleksji nad życiem i jego sensem, filozofowanie

Jak typy inteligencji wpływają na nasz rozwój?

rodzaje inteligencji
Fot. Pexels.com

W zależności od tego, jaki typ (lub typy) inteligencji reprezentujemy, powinniśmy rozwijać nasze konkretne umiejętności i być może wybrać określoną ścieżkę zawodową.

Osoba z inteligencją językową może pracować w biurze tłumaczeń, agencji reklamowej, wydawnictwie, redakcji. Inteligencja matematyczno-logiczna przyda się w zawodach takich jak lekarz, prawnik, księgowy, a także w przedmiotach ścisłych. Osoba z inteligencją muzyczną rzecz jasna powinna rozwijać się w tej dziedzinie.

Przy inteligencji ruchowej na pewno sport, taniec, ale i aktywności wymagające zręczności manualnej będą mocną stroną takiej osoby. Inteligencja przestrzenna za to cechuje architektów, projektantów, artystów, ale i przewodników.

Osoby z inteligencją interpersonalną odnajdą się w pracy w grupie, spełnią się w roli lidera, ale też nauczyciela i w wielu innych zawodach, gdzie ważne są relacje. Inteligencja intrapersonalna za to będzie domeną psychoterapeuty.

Inteligencja naturalistyczna będzie popychała w kierunku zawodu weterynarze, ogrodnika czy rolnika. Natomiast inteligencja egzystencjalna sprawdzi się w karierze naukowej w dziedzinie filozofii, etyki czy teologii.