Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata.

~ Maria Konopnicka