w

Trzy rzeczy pozostały nam z raju

Trzy rzeczy pozostały nam z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.

~ Alighieri Dante