w

Ten, kto nie rozumie twojego milczenia

Ten, kto nie rozumie twojego milczenia, najprawdopodobniej nie zrozumie twoich słów.