w

Tak naprawdę w życiu niema nic cenniejszego

Tak naprawdę w życiu niema nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której nam zależy.