w

Przyjaciół wybierasz sobie sam

Przyjaciół wybierasz sobie sam, ale prawdziwych przyjaciół wybiera czas.