w

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.