w

Potrzeba twórczości, tj. narzucania otoczeniu

Potrzeba twórczości, tj. narzucania otoczeniu swej wizji świata, jest jedną z zasadniczych cech człowieka.