w

Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata

Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.