w

Perfekcjonista w związku – jak z nim postępować?

Perfekcjonizm, czyli obsesyjne dążenie do doskonałości, narzucanie zawyżonych standardów i krytykowanie tych, którzy ich nie spełniają, jest trudny do zaakceptowania. Gdy jesteśmy w bliskiej relacji z osobą, która tak się zachowuje, możemy mieć duże problemy z dogadaniem się z nią. Perfekcjonista w związku to niestety nie partner idealny, ale są sposoby na to, aby temu zaradzić.

perfekcjonista w związku
Fot. Pexels.com

Perfekcjonizm w relacji – czym się objawia?

Głównym przejawem perfekcjonizmu w relacji jest stawianie wygórowanych wymagań sobie i innym. Niespełnienie ich staje się przyczyną konfliktu. Z jednej strony partner może ciągle krytykować, wytykać błędy i poprawiać, a także być mało wyrozumiały. Z drugiej – sam może mieć niską samoocenę i poczucie, że nie jest wystarczająco dobry.

Związek z perfekcjonistą w pewnym momencie może zacząć wyglądać jak tor przeszkód. Obie strony mają obsesję na punkcie zaspakajania potrzeb i oczekiwań, choć poprzeczka zawsze jest postawiona trochę za wysoko.

Perfekcjonista w związku – cechy szczególne

Perfekcjonista w związku może być nakierowany bardziej zewnętrznie lub bardziej wewnętrznie. W pierwszy przypadku jego krytyka koncentruje się na innych osobach, np. na partnerce. W drugim przypadku on sam czuje, że nie spełnia wyśrubowanych wymagań i przez to cierpi na niskie poczucie własnej wartości.

perfekcjonizm w związku
Fot. Pexels.com

Perfekcjonista jest osobą dość nerwową, niezbyt wyrozumiałą, często bezkompromisową. Potrafi być nieprzyjemny i ma przekonanie, że jego standardy są uniwersalne. Przez to można mieć wrażenie, że się wywyższa. Jednocześnie może mieć skłonności depresyjne przez obniżony nastrój i samoocenę.

Jak pomóc perfekcjoniście i sobie?

Perfekcjonista musi zdać sobie sprawę ze swojego problemu. Jego geneza może być związana z dzieciństwem i relacjami z rodzicami, którzy byli krytyczni, wymagający i niedostępni. Perfekcjonizm może mieć też podłoże nerwicowe bądź być spowodowany niską samooceną – dążenie do doskonałości jest wynikiem przekonania, że trzeba coś udoskonalić.

Taki partner powinien udać się na terapię, a ty, jeśli ci na nim zależy, musisz wykazać się cierpliwością i zrozumieniem, ale jednocześnie stawiać wyraźnie swoje granice. Tylko praca nad sobą pod okiem specjalisty i wsparcie bliskich może pomóc perfekcjoniście.