w

Nie kochaj za piękno, lecz za serce człowieka

Nie kochaj za piękno, lecz za serce człowieka, ponieważ serce zostaje, a piękno ucieka.