w

Nic nie jest szczególnie trudne

Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielisz to na małe zadania.