w

Kompetencje miękkie – które są najbardziej cenione?

Kompetencje miękkie i twarde to dwa pojęcia znane chyba wszystkim, którzy kiedykolwiek się starali o pracę czy przygotowywali swoje CV. Na rynku pracy liczy się bowiem nie tylko konkretna umiejętność, ale i pewne cechy charakteru, które czynią z danej osoby solidnego pracownika, zdolnego do wniesienia jakiejś pozytywnej wartości. Sprawdźmy, które umiejętności miękkie są najbardziej cenione.

kompetencje miękkie
Fot. Pexels.com

Kompetencje miękkie – mniej ważne?

Na pierwszy rzut oka kompetencje miękkie wydają się mniej ważne niż twarde – sam epitet by na to wskazywał. Jednak w rzeczywistości kompetencje miękkie nie tylko są istotne, ale i w niektórych zawodach mogą okazać się niemal kluczowe.

Problem kompetencji miękkich polega na tym, że nie są mierzalne, a co za tym idzie – trudno je udowodnić. Długo potrafią być tylko słowami na papierze czy w ustach kandydata, dopóki pracodawca nie przekona się o nich w sytuacji praktycznej. Tu zwykle nie ma mowy o certyfikatach, choć z umiejętności miękkich organizuje się także kursy.

Przykłady kompetencji miękkich

Przykładem kompetencji miękkich są te cechy, które świadczą o naszej dobrej organizacji pracy. Punktualność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, samodyscyplina czy krytyczne myślenie.

umiejętności miękkie
Fot. Pexels.com

Wiele z nich jest związanych z relacjami interpersonalnymi i pracą w zespole. Do nich należą asertywność, zdolności lidera, komunikatywność, a nawet sympatyczne usposobienie, które wpływa na atmosferę w miejscu pracy i efektywność kooperacji pracowników.

Nie bez znaczenia pozostają także kompetencje takie jak chęć rozwoju czy kreatywność, które w wielu środowiskach pracy robią dobre wrażenie.

Które umiejętności miękkie są najbardziej cenione?

To, które umiejętności miękkie są najbardziej cenione, zależy od charakteru miejsca pracy. Zasadniczo jednak pracodawcy zależy na osobie, na której może polegać i która wykaże się samodzielnością – oczywiście proporcjonalną do własnych kompetencji i obowiązków.

Nie mniej ważne jest to, jak ta osoba odnajduje się w relacjach z innymi pracownikami. Nikt nie chce wprowadzać kogoś konfliktowego, apodyktycznego czy kompletnie zamkniętego.

Najważniejsze, by w CV twoje kompetencje miękkie licowały ze środowiskiem pracy, były spójne i przede wszystkim zgodne z prawdą. Lepiej zastanowić się dłużej i wpisać coś, co faktycznie cię cechuje, niż powtarzać szablonowe określenia, które nijak się do ciebie mają.