w

Jeśli masz cel, idź do niego, jeśli masz

Jeśli masz cel, idź do niego, jeśli masz nadzieję, wierz w nią, jeśli kochasz, walcz.