w

Jedno bezmyślne słowo może zmienić

Jedno bezmyślne słowo może zmienić bieg życia.