w ,

Jakie zachowania poprawiają zdrowie psychiczne?

Identyfikacja filarów „dobrego” zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla poprawy naszego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. W tym przypadku wyróżnić można: aktywność, mechanizmy obronne, więzi społeczne i regulacje. Próbując poprawić swoją kondycję psychiczną, warto pamiętać o tych zdrowych zachowaniach.

fot. materiał partnera

Aktywność

Podczas naszej ewolucji w grupach łowiecko-zbierackich musieliśmy być aktywni, aby przetrwać. W rezultacie ludzie są stworzeni do ruchu i zaangażowania umysłowego — z których oba mają kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego stanu zdrowia. Rzeczywiście, kiedy jesteśmy aktywni psychicznie i fizycznie, jest mniej prawdopodobne, że będziemy izolowani i wycofani.

Zazwyczaj objawy choroby psychicznej obejmują wycofanie się, a w przypadku depresji zmniejszoną aktywność. Jednak aktywność fizyczna i psychiczna (taka jak odkrywanie przyrody, kontakty towarzyskie, uprawianie sportu, tworzenie sztuki czy słuchanie muzyki) poprawiają ten problem. W rezultacie aktywność może pomóc osobom chorym psychicznie doświadczać pozytywnych emocji i poprawiać nastrój.

Mechanizmy obronne

W ludzkiej naturze leży skupienie się na negatywnych okolicznościach bardziej niż na pozytywnych scenariuszach. Dzieje się tak, ponieważ historycznie ludzie musieli konkurować o ograniczone zasoby – a my ewoluowaliśmy, aby priorytetowo traktować negatywne emocje, takie jak smutek i strach, aby zapewnić nam przetrwanie.

Kiedy używamy mechanizmów obronnych, możemy przeciwdziałać negatywności i sprzyjać pozytywności. Na przykład humor jest potężnym narzędziem, ponieważ może pomóc nam w konstruktywnym ukierunkowaniu i uwolnieniu naszej negatywnej energii. Inne strategie obejmują nadanie wydarzeniom bardziej „pozytywnego charakteru” i oderwanie się od negatywności poprzez uważność. Te metody mogą nam pomóc w obronie przed niekorzystnymi uczuciami i okolicznościami.

Więzi społeczne

fot. materiał partnera

Wszystkie formy kontaktu są korzystne, a nie tylko ten bezpośredni z ludźmi. Na przykład ludzie, którzy czują się odizolowani, dobrze reagują na znalezienie towarzystwa przez zwierzęta domowe.

Jednak połączenie społeczne oznacza interakcje wspierające, a nie tylko jakąkolwiek jej formę. Negatywne interakcje, takie jak zastraszanie lub spędzanie czasu z przyjacielem, lub członkiem rodziny, który stygmatyzuje chorobę psychiczną, mogą być szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Aby traktować priorytetowo nasze zdrowie psychiczne, musimy unikać tych doświadczeń i szukać połączenia poprzez pozytywne relacje.

Regulacje

Regulacja emocji to zdolność do sprawowania kontroli nad własnym stanem emocjonalnym. Ta umiejętność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowych emocji, myśli i zachowań. Wiele chorób psychicznych (w tym depresja, lęk, mania i psychoza) pociąga za sobą „kompromisową regulację” emocji i procesów myślowych.

Podsumowanie

Praktykowanie tych zachowań może mieć zbawienny wpływ na nasze codzienne zdrowie psychiczne. Przy czym dla całkowitej pewności dobrze jest też być w kontakcie z psychoterapeutą na wszelki wypadek. Psychoterapia online bowiem oferuje kompleksową pomoc w postaci wsparcia i rozmowy dla osób zmagających się z depresją, stanami lękowymi itp.

fot. materiał partnera

Wsparcie psychologiczne online,
kiedy tego potrzebujesz – hh24