w

Jak się kocha życie

Jak się kocha życie, to łatwiej żyć.