w

Istnieją trzy rzeczy, których

Istnieją trzy rzeczy, których nie powinno się łamać: zaufanie, obietnica i serce.