w

Często nie doceniamy tego, co później

Często nie doceniamy tego, co później okazuje się, że było, jest i będzie dla nas najważniejsze.