w ,

Carl Gustav Jung – cytaty twórcy psychologii analitycznej

Życie osób, które w sposób szczególny zapisały się na kartach historii, to zawsze źródło wiedzy i inspiracji. Niezwykle cenne jest także, gdy zachowają się wypowiedzi tych osób, które nierzadko mają charakter uniwersalny i do dziś chętnie są przywoływane w różnych kontekstach. Taką osobą, której słowa warto przypomnieć był niewątpliwie Carl Gustav Jung. Cytaty z jego tekstów i spisanych rozmów dotyczą nie tylko specyficznych zagadnień z dziedziny psychologii.

Carl Gustav Jung cytaty
Fot. Wikimedia Commons

Kim był Carl Gustav Jung?

Carl Gustav Jung był szwajcarskim psychologiem i psychiatrą, znanym powszechnie jako uczeń i współpracownik Sigmunda Freuda. Jung zresztą był krytycznie odnosił się do psychoanalizy. W opozycji do niej proponował swoją własną teorię, występującą pod terminem psychologii analitycznej.

Z pracami Junga wiążą się takie terminy jak archetyp czy nieświadomość zbiorowa, które jednak nie dla każdego są od razu jasne. Gdy jednak wspomnimy o tym, że to właśnie Jung wprowadził do psychologii określenia introwersji i ekstrawersji, zrozumiemy jak silny był jego wpływ na kształtowanie się psychologii.

Poniższe cytaty pokazują, że Jung nie tylko dzielił się rozważaniami naukowymi, ale i refleksjami na temat ludzkiej natury, życia i świata.

Carl Gustav Jung – cytaty

cytaty junga
Fot. Pexels.com

1#

Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.

2#

But, który pasuje na jedną stopę, uwiera inną. Nie ma jednego przepisu na wspaniałe życie, który odpowiada każdemu.

3#

Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.

4#

Wszystko, co nie podoba się nam u innych, może pomóc w lepszym poznaniu samych siebie.

5#

Gdy ktoś wie więcej od innych, staje się samotny.

6#

Jakiż nudny byłby świat bez wyjątków od reguły!

7#

Wartość człowieka ostatecznie nigdy nie wyraża się w stosunku do danego człowieka, tylko w stosunku do siebie samego. Dlatego też nigdy nie powinniśmy uzależniać naszego poczucia własnej wartości albo też poczucia własnej godności od innych ludzi, bez względu na to, jak cierpielibyśmy z tego powodu.

8#

Ten, kto się boi musi być uzależniony; słaba rzecz potrzebuje wsparcia.

9#

W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.

10#

Bycie normalnym to idealny cel dla ludzi, którzy nie osiągną sukcesu.