w

Brak wiary powoduje, że ludzie boją się

Brak wiary powoduje, że ludzie boją się przekraczać swoje granice, a ja uwierzyłem w siebie.

~ Muchammad Ali