w

Błąd, który uczy pokory jest lepszy

Błąd, który uczy pokory jest lepszy niż sukces, który czyni aroganckim.